P-05-907 Change the speed limit in Cemaes to 30mph, Correspondence – Petitioner to Committee, 29.02.20

Diolch o galon am yr e bost. Dan ni ddim yn teimlo bod y pwnc yn cael ei ateb yn eich llythyr. Felly nid oes llawer y gallem ei ddweud ar wahan i ofyn i chi eto i geisio prysuro’r broses i newid cyflymdra cyn i unrhywbeth difrifol ddigwydd.

 

Diolch o galon