P-05-888 Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru, Gohebiaeth – Deisebydd at y Pwyllgor, 09.02.20

 

Rwy'n hapus i'r Pwyllgor gau'r deiseb.

Diolch,