P-05-929 Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg, Gohebiaeth – Deisebydd at y Pwyllgor, 13.01.20

 

Diolch am eich ebost. O ran sylwadau ychwanegol:

 

 

Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Deisebau am drafod y mater yma.

 

Yn gywir