Cynulliad Cenedlaethol Cymru

National Assembly for Wales

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Constitutional and Legislative Affairs Committee

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Senedd and Elections (Wales) Bill

CLA(5) SE20

Ymateb gan unigolyn

Evidence from individual

Dw i isio i chi ddefnyddio yr enw "senedd" i gyfeirio at y The Welsh Parliament. Dw i'n dysgwr ond cyn i mi ddechrau ar y daith i bod yn siradwr go iawn, o'n i'n cyfforddus efo yr enw hollol gymraeg ar gyfer y senedd.