Mae linc isod i ymatebion rhanddeiliaid i ymchwiliad y Pwyllgor ar yr Ardoll Brentisiaeth: gwaith dilynol

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=298&RPID=1510401381&cp=yes

 

Please find below a link to the stakeholder responses to the Committee’s inquiry on Apprenticeship Levy: one year on

http://senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=298&RPID=1510401381&cp=yes