Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Ymchwiliad i’r Adolygiad o Siarter y BBC

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

2015

 

………………………………….

 

Communities, Equality and Local Government Committee

 

Inquiry into the BBC Charter Review

 

Consultation Responses

2015


 

Ref

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses

BCR 01

Tom O'Malley

Tom O'Malley

BCR 02

Ffilm Cymru Wales

Ffilm Cymru Wales

BCR 03

Teledwyr Annibynnol Cymru

Teledwyr Annibynnol Cymru

BCR 04

Equity

Equity

BCR 05

Y Fonesig Rosemary Butler AC

Dame Rosemary Butler AM

BCR 06

Comisiynydd y Cymraeg

Welsh Language Commissioner

BCR 07

Cynghorydd Philip Rapier

Councillor Philip Rapier

BCR 08

Ymddiriedolaeth y BBC

BBC Trust

BCR 09

Creative Skillset Cymru 

Creative Skillset Cymru

BCR 10

Cyngor Celfyddydan Cymru

Arts Council of Wales

BCR 11

S4C

S4C

BCR 12

National Union of Journalists

Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

BCR 13

BECTU

BECTU

BCR 14

Cymdeithas

Cymdeithas

BCR 15

Welsh Government

Llywodraeth Cymru

BCR 16

PACT

PACT

BCR 17

BBC

BBC