Y Pwyllgor Cyllid

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Medi 2015

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Tax Collection and Management (Wales) Bill

 

Consultation Responses

September 2015


 

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

 

Organisation title (Welsh)

Organisation title (English)

TCM 1

Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel (Saesneg yn Unig)

Low Incomes Tax Reform Group (LITRG)

TCM 2

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales *

TCM 3

CLA Cymru (Saesneg yn Unig)

CLA Cymru

TCM 4

Sefydliad Bevan (Saesneg yn Unig)

Bevan Foundation

TCM 5

Un Llais Cymru (Saesneg yn Unig)

One Voice Wales

TCM 6

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

* Public Services Ombudsman for Wales

TCM 7

Deloitte (Saesneg yn Unig)

Deloitte

TCM 8

Ffederasiwn y Busenesau Bach (FSB) Cymru (Saesneg yn Unig)

Federation of Small Businesses (FSB) Wales

TCM 9

Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) (Saesneg yn Unig)

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

TCM 10

Sefydliad Siartredig Trethiant (CIOT) (Saesneg yn Unig)

Chartered Institute of Taxation (CIOT)

TCM 11

Cyfoeth Naturiol Cymru (Saesneg yn Unig)

Natural Resources Wales

TCM 12

Monmouthshire Mediation Practice (Saesneg yn Unig)

Monmouthshire Mediation Practice

TCM 13

Cyllid a Thollau EM (HMRC) (Saesneg yn Unig)

HM Revenue and Customs (HMRC)

TCM 14

Cymdeithas y Cyfreithwyr (Saesneg yn Unig)

The Law Society

TCM 15

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) (Saesneg yn Unig)

Welsh Local Government Association (WLGA)