Cynnig am Ddadl Frys o dan Reol Sefydlog 12.69, Simon Thomas  /  Proposal for an Urgent Debate under Standing Order 12.69, Simon Thomas:

29/03/17 16:11:48

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 20

Ymatal / Abstain: 0

Yn erbyn / Against: 34

Cyfanswm / Total: 54

NDM6274 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig ar y cynnig heb ei ddiwygio  /  NDM6274 - United Kingdom Independence Party debate on the motion without amendment

29/03/17 18:41:02

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 7

Ymatal / Abstain: 0

Yn erbyn / Against: 45

Cyfanswm / Total: 52


NDM6274 - Gwelliant 1  /  NDM6274 - Amendment 1

29/03/17 18:41:28

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

Yn erbyn / Against

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

O blaid / For: 35
 Ymatal / Abstain: 0
 Yn Erbyn / Against:17
 Cyfanswm / Total: 52
 Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

 

NDM6274 - Gwelliant 4  /  NDM6274 - Amendment 4

29/03/17 18:41:54

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 26
 Ymatal / Abstain: 0
 Yn Erbyn / Against: 27
 Cyfanswm / Total: 53
 
 Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

 

NDM6274 - Gwelliant 5  /  NDM6274 - Amendment 5

29/03/17 18:43:03

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Ymatal / Abstain

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 17
 Ymatal / Abstain: 9
 Yn Erbyn / Against:26
 Cyfanswm / Total: 52
 Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDM6274 - Gwelliant 6  /  NDM6274 - Amendment 6

29/03/17 18:43:32

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

 

 

 

 

O blaid / For: 52
 Ymatal / Abstain: 0
 Yn Erbyn / Against:0
 Cyfanswm / Total: 52

 

 

 

 

NDM6274 - Gwelliant 7  /  NDM6274 - Amendment 7

29/03/17 18:43:55

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 26
 Ymatal / Abstain: 0
 Yn Erbyn / Against:27
 Cyfanswm / Total: 53
 
 Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

NDM6274 - Gwelliant 8  /  NDM6274 - Amendment 8

29/03/17 18:44:29

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

Ymatal / Abstain

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

O blaid / For: 10
 Ymatal / Abstain: 11
 Yn Erbyn / Against: 31
 Cyfanswm / Total: 52
 
 Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against


NDM6274 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig ar y cynnig fel y'i diwygiwyd  /  NDM6274 - United Kingdom Independence Party debate on the motion as amended

29/03/17 18:44:56

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Political Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Andrew RT Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Angela Burns

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Ann Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Bethan Jenkins

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Carl Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Caroline Jones

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Carwyn Jones

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas - Annibynnol / Dafydd Elis-Thomas - Independent

Heb Bleidleisio / Did not vote

Dai Lloyd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David J Rowlands

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Gareth Bennett

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Kirsty Williams

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Heb Bleidleisio / Did not vote

Leanne Wood

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Llywydd / Presiding Officer

Llywydd / Presiding Officer

Heb Bleidleisio / Did not vote

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Mark Reckless

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

Yn erbyn / Against

Michelle Brown

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Mohammad Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Nathan Gill

Nathan Gill - Annibynnol / Nathan Gill - Independent

O blaid / For

Neil Hamilton

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig / United Kingdom Independence Party

O blaid / For

Neil McEvoy

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb Bleidleisio / Did not vote

Nick Ramsay

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb Bleidleisio / Did not vote

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Rhun ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Simon Thomas

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Steffan Lewis

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O blaid / For

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O blaid / For

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O blaid / For

O blaid / For: 51

Ymatal / Abstain: 0

Yn erbyn / Against: 1

Cyfanswm / Total: 52